De brugklassers tijdens Skelterrace Friesland op het Zaailand in Leeuwarden.
De brugklassers tijdens Skelterrace Friesland op het Zaailand in Leeuwarden.