Bootrecreanten ruziën over langszij liggen
Wie aan een kade in de passantenhaven wil aanleggen, moet andere boten naast zich dulden.