Weer grote donatie voor Play Skate Court
Voor het court is nu € 70.000,- binnen. Dit is inclusief de asfalt-sponsoractie. (Archieffoto)
Aukje Sina Zijlstra (midden), Emmy Feddes en Jennifer Zandbergen vertrokken vanmorgen om 8 uur vanaf de woning van Aukje Sina, op Yn 'e Lijte.
Aukje Sina Zijlstra (midden), Emmy Feddes en Jennifer Zandbergen vertrokken vanmorgen om 8 uur vanaf de woning van Aukje Sina, op Yn 'e Lijte.
Het betreft het roodomlijnde en gearceerde terrein, thans in gebruik als openbaar parkeerterrein.
Het betreft het roodomlijnde en gearceerde terrein, thans in gebruik als openbaar parkeerterrein.
BB-bunker ook in zomervakantie open
De commandopost is nog helemaal ingericht zoals dat in de Koude Oorlog het geval was.