Voorzitter Gerard Frijling spreekt gedeputeerde Schrier -gezeten temidden van leerlingen van OSG Sevenwolden- toe.
Voorzitter Gerard Frijling spreekt gedeputeerde Schrier -gezeten temidden van leerlingen van OSG Sevenwolden- toe.
Sint Piter en Swarte Pyt tusken de berntsjes op it plein.
Sint Piter en Swarte Pyt tusken de berntsjes op it plein.
Jannewietske de Vries is de eerste vrouwelijke spreker op de jaarvergadering van It Gild.
Jannewietske de Vries is de eerste vrouwelijke spreker op de jaarvergadering van It Gild.
Halbertsma-biografe Alpita de Jong hield een lichtvoetige lezing over de 'bruorren' Halbertsma.
Halbertsma-biografe Alpita de Jong hield een lichtvoetige lezing over de 'bruorren' Halbertsma.
Jack Bottleneck in Treemter
Pas in 2021 weer direct per trein naar Zwolle
Gedeputeerde Johannes Kramer van Openbaar Vervoer en rail-infra.
Johanna van Thuiszorg het Friese Land (links) en Martine van het Dorpenteam.
Johanna van Thuiszorg het Friese Land (links) en Martine van het Dorpenteam.