Treinen zonder overstap duurt nog twee jaar
1e Grouster Fietsdiner zoekt deelnemers
Repetearje in de grutte seal fan Oostergoo.
Repetearje in de grutte seal fan Oostergoo.
Koor Damesakkoord trad drie keer op voor een (bom)volle Sint Piterkerk.
Koor Damesakkoord trad drie keer op voor een (bom)volle Sint Piterkerk.
Karin Tijssen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, geflankeerd door Mieke Jager (links) en Dixy van der Goot van Damesakkoord.
Karin Tijssen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, geflankeerd door Mieke Jager (links) en Dixy van der Goot van Damesakkoord.
De Gereformeerde Kerk, op een foto gemaakt in 1969.
De Gereformeerde Kerk, op een foto gemaakt in 1969.