Grouster Anema in winnende partuur PC
Het partuur met Alle Jan Anema (voor) maakte gisteravond een rit in de koets.