Het betreft het roodomlijnde en gearceerde terrein, thans in gebruik als openbaar parkeerterrein.
Het betreft het roodomlijnde en gearceerde terrein, thans in gebruik als openbaar parkeerterrein.