V.l.n.r. Sjoerd Tjepkema (aannemer), Gerard Frijling (vz St. Play Skate) Harm Visser (vz Bouwcommissie), Age Jongbloed (BV Sport) en Jan Wybe Slager (projectmanager Tjepkema).
V.l.n.r. Sjoerd Tjepkema (aannemer), Gerard Frijling (vz St. Play Skate) Harm Visser (vz Bouwcommissie), Age Jongbloed (BV Sport) en Jan Wybe Slager (projectmanager Tjepkema).
Met assisentie van SUPers werd op 2 juni het Suderburds Wiid officieel geopend. (Foto: Jikkie Piersma)
Met assisentie van SUPers werd op 2 juni het Suderburds Wiid officieel geopend. (Foto: Jikkie Piersma)
Erfgoedvloot Hout-Vaert doet Grou aan
De Hôflânsbrêge even ten noorden van Grou (Archieffoto).
De Hôflânsbrêge even ten noorden van Grou (Archieffoto).
Wordt Grouster stormbaankampioen!
Het Sint Piterfeest is al generaties lang sterk geworteld in Grou.
Het Sint Piterfeest is al generaties lang sterk geworteld in Grou.