Marwin Coehoorn en zakenvriend kopen Blokhut

Geschreven door redactie op 29 september 2016 15:57

Marcel Annema (links) en Marwin Coehoorn voor 'hun' Blokhut. (Foto: Sietse de Boer)
Marcel Annema (links) en Marwin Coehoorn voor 'hun' Blokhut. (Foto: Sietse de Boer)

GROU - Marwin Coehoorn uit Grou en Marcel Annema uit Drachten hebben de Blokhut en omliggende grond in speelbos Sparjebird bij Hemrik (Opsterland) gekocht. Beide ondernemers kennen elkaar van vroeger en hebben een emotionele band met Sparjebird. Coehoorn groeide op in Beetsterzwaag en Annema in Drachten. Marcel hield twee jaar geleden zijn bruiloftsreceptie in de Blokhut. Toen ze vorig jaar hoorden dat Staatsbosbeheer het wilde sluiten, kwamen ze met succes in actie. Coehoorn en Annema pakken het Sparjebird-project op naast hun eigen ondernemingen. Coehoorn heeft een assurantiekantoor in Grou, Annema financiert bedrijfsovernames. "We hoeven dus niet van Sparjebird te leven, maar willen er wel iets moois van maken", aldus Marwin.
Staatsbosbeheer is blij met de verkoop. De Blokhut is al een tijdje hoognodig aan renovatie toe, maar Staatsbosbeheer moet zich volgens boswachter Roel Vriesema steeds nadrukkelijker als natuurbeheerder opstellen. Daarom ging vorig jaar, nadat het contract met de pachter afliep, de deur op slot. >>

Overstag ook buiten toeristenseizoen open

Geschreven door redactie op 29 september 2016 13:45

GROU - Kleding- en woonaccessoirewinkel Overstag blijft, nu het seizoen afgelopen is, gewoon open. "Naast veel aanloop van toeristen, hebben we veel klanten uit Grou en daar zijn we erg blij mee", aldus onderneemster Eva van der Heide. De winkel is vanaf 1 oktober op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur open. Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Overstag opende op 2 april jongstleden. De winkel is gevestigd aan de Waachshaven 4 in Grou.

Krite Grou mogelijk verder

Geschreven door redactie op 29 september 2016 10:52

Krite Grou mogelijk verder
Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van Krite Grou gaf Bogerman Bigband in mei een concert op It Grien.

GROU - Tijdens de woensdagavond gehouden jaarvergadering van culturele vereniging Krite Grou heeft het bestuur, samen met de 14 aanwezige leden, een tweetraps-besluit genomen over haar toekomst. Het bestuur heeft langer dan een jaar getracht nieuwe bestuursleden te vinden. Ze heeft talloze mensen benaderd, maar slechts een drietal gaf aan beschikbaar te zijn. Dat noopte het bestuur tot het voorstel de Krite in de slaapstand te zetten en het samenstellen van een ‘opheffingscommissie’, bestaande uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met adviseurs Tjaart Martens en Feitze van Dijk. Doel: het komende jaar zorgvuldig buigen over de nalatenschap. Formeel zal dan de Krite volgend jaar september worden opgeheven, dit tijdens een ‘opheffingsvergadering’. Deze commissie komt echter vooralsnog niet in actie. Krite-lid Gerard Bouma kwam met het voorstel om met een beperkte groep leden na te denken over de toekomst van de Krite; een denktank Krite 2.0. Acht leden zijn bereid mee te denken. Vanuit het bestuur trad voorzitter Van der Noord toe tot deze denktank. >>

Rixt van der Horst wordt zondag gehuldigd

Geschreven door redactie op 28 september 2016 19:25


Rixt met paard Uniek (v. Gribaldi) en groom Dorien. (Archieffoto)

Rixt met paard Uniek (v. Gribaldi) en groom Dorien. (Archieffoto)

GROU - Amazone Rixt van der Horst wordt komende zondag (2 oktober) in Grou gehuldigd. De deeltijd inwoonster van Grou behaalde liefst drie medailles op de Paralympische spelen in Rio. 

Rixt wordt 's middags om 2 uur thuis op De Skeakels opgehaald met een koets, getrokken door Friese paarden. Met medewerking van rijvereniging de Pikmarruters (Rixt haar 'leerschool') maakt de koets een rondrit door Grou. Na vertrek van huis is de route is De Boeier, Prinses Beatrixweg, Prinses Wilhelminastraat, Oostergoostraat (1e deel), Jogchum Nieuwenhuisstraat, Gedempte Haven, It Grien en Nieuwe Kade. De huldiging is om half 3 bij Hotel Oostergoo. Daarna kan iedereen Rixt feliciteren. Bij slecht weer is de huldiging in de grote zaal van Oostergoo.

Bezwaarmaker GWS-haven wil compromis

Geschreven door redactie op 28 september 2016 15:56

GROU - Jan Lucas Ket laat zijn bezwaren tegen de vernieuwing van de haven van vereniging 'Grouwster Watersport' vallen, als deze instemt met een compromis. De in Purmerend wonende Ket is eigenaar van de recreatieark welke het dichtst bij de haven ligt. Hij wil dat er aan 'zijn' kant een driehoek van de geplande kop afvalt. "Ik heb geen bezwaar om over de open zeilboten, schouwtjes en andere kleine bootjes op de Pikmar te kijken. Mijn bezwaar geldt de volstrekte belemmering van mijn uitzicht door de motorboten, juist op de steigerkop. Zelfs één kruiser van twee meter hoog en zes meter lang is op vijftien meter uit de wal een akelig obstakel. Kostbaar in veel opzichten en onnodig", zo schrijft Ket in een open brief aan de leden. Hij stelde bij de Raad van State hoger beroep in tegen de (voor de GWS gunstige) uitspraak van de bestuursrechter. Het GWS-bestuur wil echter de behandeling van het hoger beroep niet langer afwachten en voor volgend seizoen een nieuwe haven realiseren. De leden beslissen daar vrijdag over.

Yn 'e Lijte start crowdfunding voor zonnedak

Geschreven door redactie op 27 september 2016 17:13

De zonnepanelen komen op het receptiegebouw van Yn 'e Lijte, waarin ook Oan 't Wetter zit.
De zonnepanelen komen op het receptiegebouw van Yn 'e Lijte en de achterzijde, waar de technische dienst zit.

GROU - Waterpark Yn ’e Lijte is een crowdfunding gestart voor de financiering van een zonnedak met 194 zonnepanelen op het receptiegebouw. In drie dagen tijd hebben 61 deelnemers al 56% van de benodigde € 50.500,- 'gefund'. De actie loopt nog 33 dagen.
De crowdfunding gaat via het gespecialiseerde platform ZonnepanelenDelen, waar al 20 zonne-energieprojecten en 15.000 zonnepanelen zijn gerealiseerd. Iedereen kan inschrijven voor dit zonnedak, ongeacht de eigen energieleverancier of woonplaats. En het is voor elke ‘portemonnee’, want men kan al meedoen vanaf € 25,-. Via de ZonneDelen app heeft men altijd inzicht in de opwek van het eigen (deel van een) zonnepaneel. Volgens de initiatiefnemers kunnen investeerders en goed en duurzaam rendement maken.
Yn 'e Lijte heeft een naam hoog te houden wat betreft duurzaamheid. Het park is in 2015 beloond met een Green label Award, omdat het op een actieve manier het afval scheidt.

Dronken Belg (21) vaart zonder lichten: boete

Geschreven door redactie op 26 september 2016 23:22

Dronken Belg (21) vaart zonder lichten: boete
De Belg en zijn drie vrienden voeren met hun zeilboot bij de spoorbrug, toen de politie hen pakte.

LEEUWARDEN/GROU - Een 21-jarige Belg is maandag door politierechter Jolanda Lootsma wegens dronken varen en het varen zonder verlichting veroordeeld tot een boete van € 1400,- waarvan € 600,- voorwaardelijk.
De Belg voer in de nacht van 27 op 28 juni met drie vrienden in een zeilboot op het Prinses Margrietkanaal bij Grou. De politie hield het viertal aan bij de spoorbrug, ze zouden bij een woning aan De Waring hebben ingebroken. Over een inbraak werd op de zitting van de politierechter niet gesproken, wellicht is die zaak geseponeerd. Wel had rechter Jolanda Lootsma er geen goed woord voor over dat de Belg was gaan varen terwijl hij veel teveel had gedronken. Volgens de ademtest had de man een promillage van 2,28, terwijl maximaal 0,5 promille is toegestaan. En er werd ook nog eens geen licht gevoerd op de zeilboot. "Dat is levensgevaarlijk", waarschuwde Lootsma. De Belg zei dat hij en zijn vrienden aan de Silersbitter hadden gezeten en gebarbecued bij het huisje van zijn ouders in Grou. "Blijf dan bij het huisje en ga niet varen", reageerde de rechter.

Nieuwe tandartsenpraktijk in Grou

Geschreven door redactie op 26 september 2016 10:55

Het team van de HuysTandarts. In het midden (met bril) tandarts Ageeth Wildervank.
Het team van de HuysTandarts. In het midden (met bril) tandarts Ageeth Wildervank.

GROU - Op 1 oktober opent Ageeth Wildervank (36) tandartsenpraktijk de HuysTandarts. Deze praktijk is gevestigd in het pand van Omnimed, praktijk voor kaakchirurgie en implantologie aan de Oedsmawei 24 in Grou.
Ageeth is al 13 jaar werkzaam als tandarts, waarvan 12 jaar in een algemene praktijk in Bolsward. Vanuit haar netwerk werd ze eerder dit jaar gevraagd of ze een tandartsenpraktijk wilde openen in het pand aan de Oedsmawei. Ageeth greep deze kans om haar droom waar te maken. Haar praktijk is de afgelopen weken volledig ingericht en het personeel reeds benoemd. Naast haarzelf werken in de praktijk een preventieassistent, een mondhygienist en twee receptionistes. "De HuysTandarts staat voor persoonlijke aandacht, in een vertrouwelijke sfeer met een heldere deskundige kijk op de tandheelkundige mogelijkheden voor uw gebit. Naast de algemene tandheelkunde bieden wij ook orthodontie (beugels) aan. Andere speerpunten zijn angstige patiënten, mensen met zwaar gerestaureerde gebitten en de kindertandheelkunde". >>

Fonds verstandelijk gehandicapten collecteert

Geschreven door redactie op 26 september 2016 08:00

GROU - Deze week is de jaarlijkse collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten. De opbrengst is voor mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een volwaardig leven kunnen leiden en participeren in de samenleving.
In Nederland leven 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Zij lopen het risico in een sociaal isolement te komen. Slechts 30% ontmoet regelmatig vrienden. Ruim de helft heeft betaald werk, als je sociale werkvoorzieningen meetelt. Veel mensen staan echter ongewild aan de kant. Fonds verstandelijk gehandicapten steunt daarom projecten, variërend van activiteiten die het leven verrijken tot initiatieven die de maatschappelijke deelname van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen. Zodat zij een volwaardig leven kunnen leiden en participeren in de samenleving.

Doarpshiem It Hofke krijgt € 507,- voor vloer

Geschreven door redactie op 25 september 2016 23:44

GROU - Idesta Zorggroep uit Grou kreeg zondag € 507,- van de Kofferbaksale. Dat is 50% van de totale entreeopbrengst. Van het geld krijgt het dagverblijf van Dorpshiem It Hofke in Grou een nieuwe vloer. Het dagverblijf werd tijdens NLdoet van dit jaar alvast deels opgeknapt.
De Kofferbaksale van zondag was de achtste. Volgens Harry Oude Luttikhuis van de organisatie tot nu toe de beste. Het parkeerterrein was zo goed als gevuld. Iedere verkoper kon meedoen. Dat was een test van de crew om ook last minute beslissers de kans te geven nog deel te kunnen nemen. En die test was meer dan geslaagd, aldus Oude Luttikhuis.

No tweets found.